Kadra

 Nasz zespół to grupa doświadczonych i kreatywnych nauczycieli z pasją oraz empatyczny  i wrażliwy na potrzeby najmłodszych personel .

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

mgr  IWONA RYŻAK

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Barbara Janik

mgr Ewa Szczęśniak

mgr Ewelina Topolska

mgr Marta Szal

Marta Woźniak

mgr Małgorzata Kuropatnicka

 

ADMINISTRACJA:

mgr  Agnieszka Zając - Główny księgowy

mgr  Renata Kędzierska -  specjalista ds. kard i płac

mgr  Barbara Słota - pracownik administroacyjno biurowy- intendent

 

OBSŁUGA:

Ewa Młocek

Monika Górak

Justyna Szeląg