Kadra

 Nasz zespół to grupa doświadczonych i kreatywnych nauczycieli z pasją oraz empatyczny  i wrażliwy na potrzeby najmłodszych personel .

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

mgr IWONA RYŻAK

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Ewa Szczęśniak

mgr Ewelina Topolska

mgr Barbara Janik

mgr Marta Szal

mgr Natalia Kukułka - j. angielski

 

ADMINISTRACJA:

Barbara Słota - pracownik administroacyjno biurowy- intendent

mgr Agnieszka Zając - Główny księgowy

 

OBSŁUGA:

Ewa Młocek

Monika Górak

Roksana Żurek- Chrąchol