Styczeń

 

   
 
 
 
kod  za przedszkole   za katering 
1/1DF                           -                         112,00 zł
1/2DW                    32,00 zł                       112,00 zł
1/3FL                  105,00 zł                       189,00 zł
1/4FF                    30,00 zł                       144,00 zł
1/5GA                    64,00 zł                       151,00 zł
1/6KK                    22,00 zł                       126,00 zł
1/7KI                                             70,00 zł
1/8KM                    12,00 zł                          79,00 zł
1/9KK                    28,00 zł                       144,00 zł
1/10KTG                    54,00 zł                       164,00 zł
1/11KTP                    54,00 zł                       164,00 zł
1/12KO                    26,00 zł                       117,00 zł
1/13KG                    70,00 zł                       135,00 zł
1/14KL                    38,00 zł                       180,00 zł
1/15KR                    38,00 zł                       180,00 zł
1/16KS                    51,00 zł                       162,00 zł
1/17KGR                    45,00 zł                       144,00 zł
1/18MB                    85,00 zł                       153,00 zł
1/19MB                    76,00 zł                       171,00 zł
1/20MA                    72,00 zł                       162,00 zł
1/21NN                           -                            91,00 zł
1/22PA                    56,00 zł                       133,00 zł
1/23PL                    90,00 zł                       162,00 zł
1/24WK                    45,00 zł                       135,00 zł
1/25ŻA                    24,00 zł                          72,00 zł
2/1BK                    18,00 zł                          27,00 zł
2/2BM                    38,00 zł                       171,00 zł
2/3BJ                    32,00 zł                       144,00 zł
2/4CJ                    48,00 zł                       138,00 zł
2/5CN                    30,00 zł                       135,00 zł
2/6FH                    76,00 zł                       171,00 zł
2/7JM                    26,00 zł                       126,00 zł
2/8KA                    42,00 zł                       126,00 zł
2/9KJ                    34,00 zł                       153,00 zł
2/10KK                    20,00 zł                       108,00 zł
2/11KŁ                    28,00 zł                       189,00 zł
2/12LB                    80,00 zł                       180,00 zł
2/13LF                    84,00 zł                       189,00 zł
2/14ŁD                           -                            98,00 zł
2/15MP                    95,00 zł                       171,00 zł
2/16MM                    24,00 zł                          91,00 zł
2/17PJ                    34,00 zł                       153,00 zł
2/18PW                    38,00 zł                       133,00 zł
2/19PF                           -                         105,00 zł
2/20PZ                           -                            98,00 zł
2/21SL                    14,00 zł                          98,00 zł
2/22WP                    33,00 zł                          99,00 zł
2/23WZ                    64,00 zł                       144,00 zł
2/24ZM                    76,00 zł                       171,00 zł
2/25ŻZ                    38,00 zł                       157,00 zł
3/1DN                    32,00 zł                       144,00 zł
3/2FJ                    72,00 zł                       162,00 zł
3/3GL                    39,00 zł                       117,00 zł
3/4GF                    60,00 zł                       180,00 zł
3/5JS                    40,00 zł                       189,00 zł
3/6KM                                             84,00 zł
3/7KJ                      7,00 zł                          39,00 zł
3/8KAZ                    80,00 zł                       180,00 zł
3/9KA                           -                            28,00 zł
3/10KP                      9,00 zł                          84,00 zł
3/11KPI                    57,00 zł                       180,00 zł
3/12KMM                           -                         105,00 zł
3/13ŁA                    40,00 zł                       189,00 zł
3/14MA                    82,00 zł                       189,00 zł
3/15ML                    16,00 zł                          90,00 zł
3/16PA                    57,00 zł                       171,00 zł
3/17PA                    60,00 zł                       180,00 zł
3/18PM                    38,00 zł                       171,00 zł
3/19RO                    84,00 zł                       189,00 zł
3/20SJ                           -                         112,00 zł
3/21SL                    51,00 zł                       153,00 zł
3/22ŚT                    80,00 zł                       180,00 zł
3/23ŚA                    57,00 zł                       180,00 zł
3/24TM                    90,00 zł                       180,00 zł
3/25TW                    56,00 zł                       126,00 zł