GRUDZIEŃ

   opłata dodatkowe godz.   za żywienie 
 
 
kod    
1/1DF                                  -   zł 70,00 zł
1/2DW 34,00 zł 119,00 zł
1/3FL 55,00 zł 99,00 zł
1/4FF 24,00 zł 117,00 zł
1/5GA 4,00 zł 27,00 zł
1/6KK 20,00 zł 90,00 zł
1/7KI 20,00 zł 77,00 zł
1/8KM 15,00 zł 105,00 zł
1/9KK 12,00 zł 63,00 zł
1/10KTG 42,00 zł 135,00 zł
1/11KTP 42,00 zł 135,00 zł
1/12KO 22,00 zł 99,00 zł
1/13KG 75,00 zł 135,00 zł
1/14KL 20,00 zł 90,00 zł
1/15KR 20,00 zł 90,00 zł
1/16KS 48,00 zł 144,00 zł
1/17KGR 51,00 zł 153,00 zł
1/18MB 65,00 zł 117,00 zł
1/19MB 64,00 zł 144,00 zł
1/20MA 76,00 zł 171,00 zł
1/21NN                                  -   zł 91,00 zł
1/22PA 40,00 zł 108,00 zł
1/23PL 75,00 zł 135,00 zł
1/24WK 18,00 zł 54,00 zł
1/25ŻA 45,00 zł 135,00 zł
2/1BK                                  -   zł                                            -   zł
2/2BM 12,00 zł 63,00 zł
2/3BJ 32,00 zł 144,00 zł
2/4CJ 36,00 zł 104,00 zł
2/5CN 28,00 zł 126,00 zł
2/6FH 56,00 zł 126,00 zł
2/7JM 20,00 zł 90,00 zł
2/8KA 45,00 zł 135,00 zł
2/9KJ 30,00 zł 135,00 zł
2/10KK 30,00 zł 135,00 zł
2/11KŁ 30,00 zł 153,00 zł
2/12LB 56,00 zł 126,00 zł
2/13LF 52,00 zł 126,00 zł
2/14ŁD                                  -   zł 98,00 zł
2/15MP 55,00 zł 99,00 zł
2/16MM 22,00 zł 77,00 zł
2/17PJ 30,00 zł 135,00 zł
2/18PW 26,00 zł 98,00 zł
2/19PF                                  -   zł 133,00 zł
2/20PZ                                  -   zł 70,00 zł
2/21SL 16,00 zł 112,00 zł
2/22WP 54,00 zł 162,00 zł
2/23WZ 52,00 zł 117,00 zł
2/24ZM 56,00 zł 135,00 zł
2/25ŻZ 28,00 zł 126,00 zł
3/1DN 28,00 zł 144,00 zł
3/2FJ 52,00 zł 117,00 zł
3/3GL 24,00 zł 72,00 zł
3/4GF 48,00 zł 144,00 zł
3/5JS 32,00 zł 144,00 zł
3/6KM 28,00 zł 98,00 zł
3/7KJ 17,00 zł 94,00 zł
3/8KAZ 44,00 zł 99,00 zł
3/9KA                                  -   zł 35,00 zł
3/10KP 10,00 zł 84,00 zł
3/11KPI 36,00 zł 108,00 zł
3/12KMM                                  -   zł 77,00 zł
3/13ŁA 30,00 zł 135,00 zł
3/14MA 76,00 zł 171,00 zł
3/15ML 18,00 zł 117,00 zł
3/16PA 57,00 zł 171,00 zł
3/17PA 57,00 zł 171,00 zł
3/18PM 30,00 zł 135,00 zł
3/19RO 60,00 zł 135,00 zł
3/20SJ                                  -   zł 91,00 zł
3/21SL 42,00 zł 126,00 zł
3/22ŚT 64,00 zł 144,00 zł
3/23ŚA 45,00 zł 135,00 zł
3/24TM 40,00 zł 90,00 zł
3/25TW 75,00 zł 135,00 zł