Ramowy plan dnia :)

RAMOWY PLAN DNIA

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MARCINOWICACH

 

GR III dzieci starsze

6:00- 8: 30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30- 8:50  Ćw. poranne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.

8:50– 9:00 Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe,  czynności higieniczne                                                i samoobsługowe w łazience.

9:00- 9:20 ŚNIADANIE -  realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:20- 9:30  Czynności higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów.

9:30 – 10:30 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:30 -12 :20  Język nowożytny .Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych  i społecznych. Zabawy rytmiczne i ruchowe. Zabawy dowolne      w kącikach zainteresowań.

12:20 – 12:30 Przygotowywanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

12:30 – 13:00 OBIAD - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00 – 14:20 Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14:20-14:30 Czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14:30 – 15:00 PODWIECZOREK, czynności higieniczne, mycie zębów.

15:00 – 16:30  Samodzielna zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań                 w sali. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo i zgodną zabawę dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 

                                                  RAMOWY PLAN DNIA

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MARCINOWICACH

 

GR I, GR II dzieci młodsze

6:00- 8: 30  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8:30- 8:45  Zabawy ruchowe , zabawy ze śpiewem.

8:45 – 9:00 Przygotowywanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 9:00- 9:20 ŚNIADANIE - realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:20- 9:30  Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.

9:30 – 10:00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:00 -12 :20 Język nowożytny. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych  i społecznych. Zabawy rytmiczne i ruchowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

12:20 – 12:30 Czynności porządkowe, przygotowywanie do obiadu, czynności higieniczne                                             i samoobsługowe w łazience.

12:30 – 13:00 OBIAD - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00 – 14:20 Leżakowanie ( dzieci chętne). Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14:20-14:30 Sprzątanie sali, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne w łazience.

14:30 – 15:00 PODWIECZOREK, czynności higieniczne, mycie zębów.

15:00 – 16:30 Samodzielna zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań                 w sali. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo i zgodną zabawę dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.