WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

 

 Bardzo prosimy do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, dolączyć INFORMACJE RODO dla osób upoważnionych do odbiory dziecka.

Każda upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych osoba podpisuje jedną informację.