Nasze przedszkole

Nasze Przedszkole

Przedszkole to parterowy budynek, w którym znajdują się:
– 3 sale do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, spożywania posiłków
i wypoczynku,
– 1 sala wielofunkcyjna przeznaczona do zabaw, ćwiczeń ruchowych, spotkań z rodzicami,
– część szatniowo-sanitarna oraz administracyjna i techniczna.

Przedszkole wyposażone jest w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, węzeł żywieniowy w systemie „catering”.
Budynek przedszkola jest monitorowany i chroniony przez specjalistyczną firmę.
Przy budynku przedszkola znajduje się plac zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów
i rowerów.

Nowo tworzone Publiczne Przedszkole w Marcinowicach dysponuje 75 miejscami – dla 3 grup po 25 dzieci.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Marcinowice.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marcinowice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje ono jeszcze wolnymi miejscami.

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które w roku 2018 kończy:

1) 3 lata (urodzone w roku 2015)

2) 4 lata (urodzone w roku 2014)

3) 5 lat (urodzone w roku 2013).

Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

– Nie wyklucza się także przyjęcia do przedszkola dziecka, które w 2018 roku kończy 6 lat (dziecko urodzone w roku 2012 – obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym).
Jednakże ze względu na to, że przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice funkcjonują oddziały przedszkolne, zakłada się, że dzieci 6 letnie realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach (dotyczy to również dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym). – mówi wójt gminy Władysław Gołębiowski.